Thực đơn cơ sở 169 Nguyễn Thái Học, tp.Hồ Chí Minh