Bánh mì

BÁNH MÌ HỘI ANMột sản phẩm của Madam Khánh - The banh mi Queen " since 1980 "

25.000đ

Bánh mì Hội An

30.000đ

Bánh mì gà nướng ngũ vị

30.000đ

Bánh mì gà nướng ngũ vị

30.000đ

Bánh mì bò áp chảo

15.000đ

Bánh mì bơ sữa